Priprava za Svehrvatsku Posvetnu Molitvu Domovine i Dijaspore

Priprava za ovu Svehrvatsku posvetnu molitvu Domovine i Dijaspore je Devetnica Božjem milosrđu, koja počinje na Veliki Petak, 10. travnja 2020.

Na kraju svakog dana Devetnice može se dodati slijedeća molitva: 

USRDNE MOLBE PRESVETOJ DUŠI KRISTOVOJ

Presveta Dušo Kristova, živi u meni.

Presveta Dušo Kristova, kraljuj u meni.

Presveta Dušo Kristova, daruj mi dar ljubavi Božje.

Presveta Dušo Kristova, mudrošću svojom ispuni me.

Presveta Dušo Kristova, svemoći svojom očisti me.

Presveta Dušo Kristova, iz muka grijeha oslobodi me.

Presveta Dušo Kristova, radom svojim nadahni me.

Presveta Dušo Kristova, neka vlada u meni pravednost Tvoja.

Presveta Dušo Kristova, čistoćom svojom obdari me.

Presveta Dušo Kristova, u poniznosti svojoj drži me.

Presveta Dušo Kristova, šutnjom svojom ispuni me.

Presveta Dušo Kristova, svetinjom svojom učini me.

Presveta Dušo Kristova, u prijateljstvu svome sjedini se sa mnom.

Presveta Dušo Kristova, sretnom smrću daruj me. 

Ako netko ne bi bio u mogućnosti moliti devetnicu, dostajat će i trodnevnica s molitvama po vlastitom odabiru, ponajprije Božjem milosrđu ili Krvi Kristovoj ili Presvetim ranama ili molitvama koje su molitelju osobito drage, a na nakanu Svehrvatske posvetne molitve. 

Najvažnije je da na sam Blagdan Božjeg milosrđa 19.4.2020. s početkom u 15 sati izmolimo Posvetnu molitvu domovine i dijaspore koju možete preuzeti klikom na poveznicu ovdje.